Kultur/ idrett/ diverse


Paviljong,
Edvard Griegsplass Ferdig 2008


Austrheim Kommunehus
Ferdig 2005


Nore Neset Kirke, Os
Ferdig 2000

Fana Golfklubb


Idrettshall, Eidfjord
   

Idretts- og Velferdsbygg på Kollsnes, 3000m2
ferdig 1995


Haukeland Sykehus, ny vestibyle
ferdig 1994