OM KONTORET

Mette og Morten Molden har drevet egen arkitektpraksis siden 1977, som aksjeselskap siden 1992.
Kontoret har etterhvert en bred generell erfaring og kompetanse innen arkitektfaget, og har gjennomført ulike typer bygg, med hovedvekt på boliger, næringsbygg og undervisningsbygg.

Alt arbeid som leveres fra kontoret skal ha høy faglig standard, og vi har som mål en god arkitektonisk kvalitet og godt håndverk i overensstemmelse med krav i forskrifter og lover, samt at kundens krav nedfelt i romprogram, byggeprogram og kontrakt blir overholdt fra planlegging til ferdig bygg.

Kontoret benytter DAK-programmet Archicad, også til 3D-visualisering av prosjekter.

Kontoret har sentral godkjenning for ansvarsrett.
Godkjenningen har nr. 1998002083 og gjelder følgende områder:
SØK 040.3, PRO 110.3, PRO 120.2, PRO 122.3, PRO 123.3, KPR 110.3, KPR 120.2, KPR 122.3, KPR 123.3.
(Lavere tiltaksklasser omfattes også av godkjenningen).

Kontoret er medlemsbedrift i NPA (Norske Praktiserende Arkitekter).
Kontorets kvalitetssystem er oppbygd i hht NPAs system MAKS 2000, og oppdateres
jevnlig.
CV Mette Molden
CV Morten Molden