STAV & LAFT- HYTTESYSTEM TIL SALGS


Vi har utviklet og prosjektert et nytt hyttesystem som vi kaller Stav & Laft.
Systemet har ulike størrelser og er i laftet tømmer, eller i stav/ bindingsverk med kraftig kledning. Alle hyttene har torv på taket.

Det karakteristiske med systemet er at mønet går på tvers av bygget, slik at taket
følger terrengformasjonene og gir en harmonisk profil i landskapet.
Hyttestørrelser er hhv 70 m2, 100 m2, 150 m2.

Hyttesystemet er til salgs for utbyggerfirma,- evt. i form av royalty-avtaler for enkelte typer. Ta kontakt for nærmere diskusjon.